تبلیغات

 امان الله خان

 حامد کرزی

 سنائی غزنوی

 سید جمال الدین افغانی

 عبد الحی حبیبی

 میر محمد صد یق فرهنگ

 زرداد

 محمد اکبری

 حفیظ الله امین

 میرغلام محمد غبار

 علامه شهید بلخی

 ابوعلی سینای بلخی

ملا فیض محمد کاتب هزاره

 سرور دانش وزیر عدلیه

 سید حسین انوری

 حاجی محمدمحقق

امیرعلی‌شیرنوایی‌صباح

 شهید عبدالعلی مزاری

 محمد یونس خالص

 داكتر رمضان بشردوست

 سید احمد گلا ب زوی

 شهید صادقی نیلی

 سید بهاء الدین مجروح

 عبد القادر، جنرال

 یونس قانونی

 حاجی قدیر

 خلیل الله خلیلی

 سید قاسم رشتیا

 عبد الرشید دوستم

 داکتر عبد الرحمن

 انور الحق احدی

 داکتر محمد یوسف

 سید جعفر نادری

 عزیز الله واصفی

 میر اکبر خیبر

 احمد علی کهزاد

 سیدعلی اكبر مصباح

 شاه محمد دوست

 مولاناجلال الدین محمد بلخی

 میر غلام محمد غبار

 امیرعبدالرحمن خان

 دوکتور نجیب الله

 شیخ محمدآصف محسنی

 عبدالرب رسول سیا ف

 آصف دلاور

 اسماعیل خان

 دستگیر پنجشیری

 صبغت الله مجد دی

 غلام می الدین انیس

 مجید کلکانی

 امیر خان متقی

 شهید احمد شاه مسعود

 صمد حامد

 غلام محی الین شیوا

 ملا محمد عمر

 بابه جان

 زلمی خلیل زاد

 طاهر بدخشی

 غلام محمد نیازی

 ملا محمد ربانی

 ببرک کارمل

 سردار محمد داود

 عبدالها دی دا وی

 عبدالحق

 نور احمد اعتما د ی

 برهان الد ین ربا نی

 سلطان علی کشتمند

 عبد الولی، جنرال

 قاری بابا( تاج محمد )

 وکیل احمد متوکل

 جلا ل الد ین حقا نی

 سید احمد گیلانی

 عبد الوکیل

 گلبد ین حکمتیار

 هدایت امین ارسلا

 امیر حبیب الله خان

 احمد شاه ابدالی

 عبد الله

 محمد قاسم فهیم

 حبیب الله کلکانی

 گوهر شاد بیگم

 عبدالوهاب مددی

 نور عبدالرحمن جامی

 مولانا محمد جامی

 خواجه عبدالله انصاری

 

 

 

 فیض محمد کاتب

 ابونصرفارابی