سلام.
انشاالله چند هفته دیگه بیشتر به برگشتم به كشور عزیزم افغانستان نمانده است.
امروز رفتم اداره اتباع چیزهای جالبی دیدم كه .... خودتان قضاوت كنید.توضیحات: یعنی شهروند محترم( فقط منظور شهروند ایرانی است) حق ندارید به اتباع افغانی(فرقی نمیكنه مسلمان باشه یا نه! فرقی نمیكنه مجاز باشه یا نه! اصلا هیچ استثنایی نداره) حتی یك مغازه كوچك بدهید! حق ندارید حتی یك موتور بدهید! موتور فروشی  به اتباع كه جرم هست حتی حق ندارید موتور خودت را به تبعه افغانی قرض بدهید!( و در اصل هرگونه ارتباط دوستانه ای با اتباع افغانستان جرم است).
در قسمت دوم به ما اتباع افغانی خطاب شده كه از این به بعد اگر خانه ای هم خواستید اجاره یا رهن كنید باید اول از ما اجازه بگیرید (و اگرنه پدر صاحب خانه را در می آوریم)توضیحات: اینجا كه صراحتآ اعلام كرده هیچ زنی حق نداره شوهر افغانی كنه مگر اینكه اول با ما در جریان بذاره! اگر هم این كار را كرد تبعات منفی هم برای خود زن ایرانی هم برای فرزندانش دارد(در برگه ای هم نوشته بود فرزندان تا سن 18 سالگی تابعیت پدر را خواهند داشت یعنی افغانی هستند با همه دردسرهایش)
توضیحات: اینم عاقبت مرد افغانی كه بخواهد با زن ایرانی ازدواج كند!از یك تا سه سال حبس تآدیبی( تآدیب كه به معنی تنبیه کردن است پس یعنی زندانت میكنیم تا دیگه از این غلط ها نكنی)

خلاصه ماجرا:

خطاب به :

شهروند گرامی(شهروند ایرانی)


شهروند گرامی(شهروند ایرانی) شما لیاقت تان بسیار بیشتر از آن است كه با افاغنه داد و ستد كنید!

شهروند گرامی(شهروند ایرانی) شما نباید به افغانی ها آنقدر رو دهید كه ماشین و موتور سوار شوند.

شهروند گرامی(شهروند ایرانی) ما (دولت جمهوری اسلامی ایران) خدمتگذار شما هستیم نه این افغانی هایی كه ایران عزیزمان را اشغال كرده اند!

شهروند گرامی(شهروند ایرانی) نژاد ایرانی بسیار بلند مرتبه تر از نژاد افغانی است پس اگر با افغانی ازدواج كنید هم به خودتان و هم به فرزندانتان و هم به نژاد ایرانی خیانت كرده اید.


آهای افغان

با این همه تحقیری كه در بالا شدی بازم میخای چیزی برات بگم؟!