با تقدیم سلام به همه افغان های  عزیز!!!

خلیل الله یعقوبی باشنده كمرك ولسوالی جاغوری دانش آموزی است كه در بخش الجبر و ریاضیات توانسته فرمول جدید را برای حل معادلات كشف كند . مسئولین معارف غزنی می گویند كه فرمول این دانش آموز به عنوان یك ابتكار و دستاورد علمی در بخش الجبر و ریاضیات از سوی مركز ساینس و علوم طبیعی وزارت معارف افغانستان مورد تایید قرار گرفته است .

خلیل الله یعقوبی پسر محمد جمعه جوانان با استعداد هزاره كه فعلا در صنف یازهم درس می خواند . 
پنج شنبه گذشته در مراسمی زیرنام “ماهم می توانیم” با اشتراک برخی از اعضای پارلمان کشور، معاون والی غزنی و مسئولان ریاست معارف ولایت غزنی در لیسه البیرونی شهر غزنی برگزار شد.
محمد علی احمدی معاون والی غزنی ابتکار خلیل الله یعقوبی را مورد ستایش قرار داده و از او به عنوان یک الگو برای نسل جوان کشور یاد کرد.
او از نسل جوان کشور خواست که مانند این دانش آموز در عرصه علم آموزی و آشنایی با فناوری روز، تلاش کنند تا به گفته او، زمینه برای یک رقابت سالم علمی فراهم شود.


آقای احمدی از وزارت معارف کشور خواست که دستاورد علمی این دانش آموز را به عنوان یک ابتکار علمی در المپیاد های بین المللی ارائه کند و زمینه اشتراک او را در مسابقات بین المللی فراهم سازد.
معاون والی غزنی، شناسایی استعداد های برتر و جوانان خلاق و مبتکر را برای کشور لازم دانسته و از مقامات وزارت معارف خواست که بورس تحصیلی نیز در اختیار این جوانان قرار بدهند.

دستاورد علمی بی پیشینه
از سویی، عبدالقدوس رسولی معاون ریاست معارف غزنی ابتکار خلیل الله یعقوبی را یک دستاورد علمی بی پیشینه خواند و گفت فرمولی که از سوی این دانش آموز خلق شده است، بار اول در اداره ساینس ریاست معارف غزنی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به مرکزساینس و علوم طبیعی وزارت معارف فرستاده شده است.
آقای رسولی افزود که مرکز ساینس وزارت معارف کشور این فرمول را به عنوان یک دستاور علمی و یک ابتکار بی پیشینه در عرصه ریاضیات مورد تایید قرار داده است.
واما خلیل الله یعقوبی می گوید که این دستاورد علمی او، افزون بر اینکه مورد تایید مرکز ساینس وزارت معارف کشور قرار گرفته از سوی مرکز تحقیقات ریاضی فلسفی جهان که توسط پروفیسور صدیق افغان اداره می شود نیز مورد تایید قرار گرفته است.
او تقدیر نامه ای را به مطبوعات نشان داد که از سوی این مرکز به او داده شده است.
خلیل الله معتقد است فرمول خلق شده توسط او، سهولت های زیادی را برای حل معادلات الجبری فراهم کرده است.
به گفته او، این فرمول بسیار آسان تر از روش مرسوم محمد ابن موسی، برای حل معادلات یک مجهوله درجه دو مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش از آقای شریفی غزنی

sharefi_hazara@gmail.com

 منبع:

http://rezaee-66.blogfa.com/post/2234

جاغوری 1