به نام خدا

سلام دوستان عزیز.

مدتی پیش با فردی آشنا شدم که ادعا میکرد میتواند زلزله را پیش بینی کند. این شخص نامش رجب اسماعیلی هست 21 ساله و از باشندگان(ساکنان) ولسوالی مزار شریف.

رجب میگوید: در زیر گوشش غده ای است که احتمالأ به خاطر همین حدود پنج دقیقه قبل از وقوع زلزله صداهایی عجیب مانند غرش را میشنود.
 او میگوید: این حالت چون حالت خاصی است وقتی که به من دست میدهد تمام حواسم را به طرف خودش جلب میکند.