چرا این همه نماز صبح مورد تاکید اسلام است و چرا خداوند در قرآن می فرماید که فرشته هایش شاهدان این نمازند ؟ و چرا این نماز در این وفت از شبانه روز قرار دارد وقتی که برای خیلی ها بیدار شدن در آن سخت است؟


منبع: دنیای اسلام